Rob Lucchi

Rob Lucchi

Rob Lucchi ลุจจิได้รับการฝึกหัดให้เป็นมือลอบสังหารตั้งแต่เด็กควบคู่กับกับบลูโนและจาบรา เมื่อเขาอายุได้ 13 ปี มีทหารของอาณาจักรหนึ่งจำนวน 500 คนถูกโจรสลัดจับเป็นตัวประกัน โดยกับตันโจรสลัดได้เรียกร้องขอตำแหน่งพระราชา เมื่อรัฐบาลโลกเห็นว่าพระราชาคนปัจจุบันมีทีท่าจะยอมตามข้อเรียกร้องนั้น รัฐบาลจึงได้ส่งลุจจิไป

ลุจจิได้ลอบเข้าไปและฆ่าทหารทั้ง 500 คน ต่อด้วยการฆ่าโจรสลัดนั้นทั้งกลุ่มอย่างไร้ความเมตตา และตัดหัวของกัปตันมาเป็นเครื่องพิสูจน์

ลุจจิเป็นคนที่ภักดีต่อรัฐบาลโลกอย่างมาก รัฐบาลโลกมองลุจจิเป็นบุคลากรที่สำคัญและมีแข็งแกร่ง ลุจจิได้รับอำนาจอย่างมากเพื่อทำการใดๆในนามความยุติธรรมอันเป็นผลประโยชน์ต่อรัฐบาล เขามีความเชื่อว่าทหารที่ยอมจำนนต่อโจรสลัดนั้นไม่แตกต่างจากอาชญากรและสมควรตาย และรัฐบาลก็ไม่ได้เอาความลุจจิในเรื่องนี้

เป็นเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพล ปัจจุบันสังกัดหน่วย CP-0 ในอดีต เคยสังกัด CP9 และเคยแฝงตัวเข้าไปเป็นช่างต่อเรือในวอเตอร์เซเว่น

Rob Lucchi

Rob Lucchi

Rob Lucchi Lucchi was trained as an assassin as a child alongside Bluno and Jabra. When he was 13 years old, 500 soldiers of a kingdom were taken hostage by pirates. By the pirates have asked for the title of king. When the world government saw that the current King had a tendency to accept that demand The government therefore sent Lucchi.

Lucci sneaked in and killed all 500 soldiers, followed by mercilessly killing the entire group of pirates. and cut off the captain’s head as proof.

Lucci is very loyal to the world government. The governments of the world view Lucchi as an important and strong personnel. Lucchi was empowered to act in the name of justice in the interests of the government. He believed that soldiers who surrendered to pirates were no different from criminals and deserved death. And the government has not taken the initiative in this matter.

A Cipher poll officer. Currently under CP-0, in the past was affiliated with CP9 and was infiltrated as a shipbuilder in Water Seven.

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก : google

Please Post Your Comments & Reviews