sergeant kobe

sergeant kobe

sergeant kobe ครั้งแรกที่ปรากฎตัวเป็นเพียงเด็กน้อยสวมแว่นตาที่ดูอ่อนแอและมีผมสีชมพูเป็นจุดเด่น แต่ในภายหลังได้เข้าเป็นทหารแล้วถูกขัดเกราอย่างหนักทำให้ลักษณะโดยทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดูองอาจกว่าเดิมขึ้นเยอะ

เข้มแข็งและสูงขึ้นมาก ไม่ต้องคอยก้มหน้าอยู่เสมอเหมือนแต่ก่อนลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของเค้าคือความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตนเองคิดโดยไม่มีคำว่าเสียใจกับสิ่งที่ได้พูดไปแล้ว

ตั้งแต่เด็กในตอนนั้นเค้าเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนอยู่ตัวคนเดียวในหมู่บ้านเล็กๆเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงเค้าได้ลองเดินทางออกทะเลด้วยเรือประมงขนาดเล็กๆ แต่กลับไปขึ้นเรือผิดเป็นเรือของโจรสลัดอัลบิดาเข้าและต้องเป็นเด็กรับใช้ให้อัลบีดาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ให้ที่อยู่

เป็นชายผู้มีร่างกายใหญ่โตและสูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม 7 เทพโจรสลัด บาโซโลมิว คุมะ ข่าวลือที่ว่าเป็นคนป่าเถื่อนนั้น จริงๆ และ คุมะเป็นคนเงียบและไม่ฆ่าใครเลย เค้าต่อสู้จนชนะแต่ก็ไม่เคยฆ่าใช้พลังพิเศษในการส่งคนเหล่านั้นไปยังที่ต่างๆ บาโซโลมิว คุมะ เป็นผู้มีพลังจาก

sergeant kobe

sergeant kobe

sergeant kobe First appeared as a little boy with weak glasses and pink hair. But after enlisting in the military, it was heavily polished, making the general appearance drastically changed to look much more dignified.

Much stronger and taller. You don’t have to keep your head down like before. His distinctive character is the courage to say what he thinks without regretting what he has said.

Since childhood, he was a child who had no friends alone in a small village. To make his dream come true, he went out to sea on a small fishing boat. but goes back on board the wrong ship of pirate Alfida and has to be a servant to Albida in return for the merit of giving him a place to stay.

He is the 2nd largest and tallest man of the 7 Pirate Gods Basolomute Kuma. Rumors of being a barbarian are real, and Kuma is quiet and doesn’t kill anyone. He fights to win but never kills, uses his special powers to send them around. Basolomute Kuma is the power of

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก : google

Please Post Your Comments & Reviews